2nd Merit-List-BDS-2017-18

Home 2nd Merit-List-BDS-2017-18

MULTAN MEDICAL & DENTAL COLEGE MULTAN

BDS 2nd Merit List 2017-18
Sr. # MMDC App. # Name Father Name Aggregate%
46 595 ALI ARSLAN SANA ULLAH ANJUM 73.87%
47 128 SIDRA ASGHAR ASGHAR JAVAID 73.82%
48 590 AWAIS KHAR MUHAMMAD SAIFULLAH KHAR 73.76%
49 632 MUHAMMAD SHAHZAIB KHAN AURANGZAIB KHAN 73.67%
50 926 MUHAMMAD NASIR WASEEM MUHAMMAD IBRAHIM 73.65%
51 608 BAQIR ALI KHAN MUHAMMAD IQBAL 73.47%
52 651 ALEENA BAIG MIRZA AZWAR HUSSAIN BAIG 73.14%
53 806 ARISHA SALEEM MUHAMMAD SALEEM 73.07%
54 471 AQSA JAVAID CH JAVAID IQBAL DHILLOWN 73.05%
55 701 RIDA ZAHRA MALIK MALIK SAFDAR HUSSAIN 72.81%
56 414 MOHAMMAD FAHEEL MANZOOR HUSSAIN 72.53%
57 556 SHAHZAIB AFZAL MUHAMMAD AFZAL 72.50%
58 332 MUHAMMAD HUSSAIN SHAHID SHAHID RAUF 72.32%
59 678 ARZOO FATIMA ANJUM NAZIR CHAUDHRY 72.04%
60 363 ALISHBA AKASH DR GHULAM SHABBEER 71.87%
61 740 ZAIN AKRAM MUHAMMAD AKRAM 71.84%
62 320 MUHAMMAD SAMAMA SALEEM ULLAH 71.68%
63 340 BAREERA ISHAQ MUHAMMAD ISHAQ 71.65%
64 221 MUHAMMAD ABDUL REHMAN MUHAMMAD ARSHAD CHEEMA 71.65%
65 737 TAWHA ALI MUHAMMAD ALI 71.63%
66 476 IQRA QASIM MUHAMMAD QASIM 71.59%
67 254 MUHAMMAD ALI SALAH UD DIN 71.15%
68 488 AYESHA RAUF ABDUL RAUF 70.82%